Aktywność estetyczna dziecka w zintegrowanym...

Pedagogika

Informacje

paletyzer automatyczny

Celem rozważań teoretycznych Autorki oraz badań eksperymentalnych jest próba określenia wpływu aktywności estetycznej wprowadzonej do nauczania zintegrowanego, na paletyzer automatyczny rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym, a przede wszystkim na ich rozwój twórczy (wyobraźni i myślenia twórczego,...

Cena: 18,60
Dostępność: dostępny od ręki