Biologia. Trening przed maturą. Bakterie, rośliny, grzyby

Podręczniki

Informacje

Po każdym rozdziale zamieszczono zadania sprawdzające. Pomagają one lepiej zrozumieć wiedzę z tego zakresu oraz prawidłowo interpretować zależności pomiędzy organizmem a środowiskiem. Odpowiedzi opatrzone komentarzem umożliwiają korektę ewentualnej nieprawidłowej interpretacji...

Podstrony