Działania patrolowe lekkiej piechoty

Wojny, bitwy, powstania

Informacje

W publikacji omówiono podstawowe elementy niezbędne w ramach szkolenia taktycznego pododdziału oraz w czasie wykonywania zadań z http://silnikliniowy.pl/ zakresu działań patrolowych. Skrótowo ujęto zakres wyszkolenia indywidualnego żołnierzy, stanowi ono bowiem obszar szkolenia podstawowego, wskazując tylko...

Podstrony