Dzieje słownictwa z zakresu stosunków społecznych w Serbii i Czarnogórze

Nauki humanistyczne

Informacje

Książka jest pierwszą częścią obszernej monografii rozpatrującej historię serbskiego słownictwa i stanowi cenny wkład w polską historycznojęzykową slawistykę i serbokroatystykę. To doskonałe opracowanie fragmentu serbskiej i czarnogórskiej leksyki przynosi też wiele informacji na...

Podstrony