Egzamin zawodowy Technik ekonomista Testy i zadania z rozwiązaniami

Szkoły zawodowe

Informacje

Zadania egzaminacyjne opracowane zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz zgodnie z przyjętą strukturą egzaminu zawodowego. Zbiór zawiera przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych na I i II część etapu pisemnego (po 50 pytań sprawdzających wiadomości i umiejętności w...

Podstrony