Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa

E-książki

Informacje

Niniejsza monografia dotyczy kluczowych problemów działalności przedsiębiorstw, które odnoszą się do szeregu czynników efektywnego wykorzystania zasobów materialnych i niematerialnych dla budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Wskazują one na potrzebę eksponowania oceny...

Podstrony