Funkcjonowanie Przedsiębiorstw...cz.1 EKONOMIK

Podręczniki

Informacje

Podręcznik do modułu "Planowanie działalności gospodarczej" realizowanego w klasie I liceów profilowanych (profil ekonomiczno-administracyjny) w ramach bloku tematycznego "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej". Zgodny z podstawą programową z dnia 26 lutego 2002...

Podstrony