Gospodarstwo krytyka Pisma wybrane t.3

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Tom trzeci Pism wybranych "ma charakter najbardziej eklektyczny lub może sylwiczny, bo znajdują się w nim zarówno szkice dopełniające wizję Błońskiego jako interpretatora poezji, prozy i dramatu, jak też przykłady tekstów felietonowych, w których najlepiej ujawniło się jego...

Podstrony