Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków

E-książki

Informacje

W książce przedstawiono wybrane aspekty przemian społeczno-gospodarczych i przestrzennych, zachodzących w małych miastach po 1990 r. Jest to okres, w którym nastąpiły liczne zmiany w ich funkcjonowaniu, wynikające w dużej mierze ze specyfiki danego ośrodka. Dlatego też tak istotne...

Podstrony