Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka autorki zajmującej się m.in. problematyką gender, dowodząca, że kobiety odegrały ważną rolę w tworzeniu społeczeństwa komunistycznego.Na początku lat 50., w następstwie szybko postępującej stalinowskiej industrializacji, doszło do masowego zatrudniania kobiet na...

Podstrony