Kodeks postępowania cywilnego Postępowanie zabezpieczające

Prawo

Informacje

Publikacja stanowi komentarz do przepisów części drugiej kodeksu postępowania cywilnego #8211; istotnych z punktu widzenia praktyki stosowania prawa #8211; regulujących postępowanie zabezpieczające.Obecne, drugie wydanie książki uwzględnia zmiany, w tym wprowadzone przez ustawę z dnia...

Podstrony