Komentarz do Dziejów Apostolskich

E-książki

Informacje

"Opera exegetica" Bedy Czcigodnego, której częścią jest Komentarz do Dziejów Apostolskich to zbiór ponad dwudziestu dzieł. Poniższy przekład jest pierwszym pełnym tłumaczeniem dzieła.Książka jest w całości dwujęzyczna. Z lewej strony czytelnik może zapoznać się z tekstem...

Podstrony