Oceny okresowe pracowników samorządowych

Prawo

Informacje

sala na wesele kraków

W każdej JST zarządzenie wewnętrzne o przeprowadzaniu okresowych ocen ma służyć przede wszystkim realizacji postulatu podnoszenia wydajności i sala na wesele kraków jakości pracy, kompleksowej ocenie wyników pracy każdego pracownika samorządowego, jak też określać jego przydatność zawodową na danym...

Cena: 133,88
Dostępność: dostępny do tygodnia