Odpoczynek eonów

Pozostałe

Informacje

Tymoteusz Onyszkiewicz (1973) to autor sześciu tomików wierszy. Publikuje artykuły naukowe i popularnonaukowe z zakresu teologii, teozofii i folozofii starożytnej. Koncentruje się w nich na przenikaniu się myśli Wschodu i Zachodu oraz na ich nieoczywistych pokrewieństwach. Natchnienie...

Podstrony