Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika w drogowym przewozie przesyłek towarowych

E-książki

Informacje

Publikacja ma na celu omówienie - z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia - zasad odpowiedzialności przewoźnika przy przewozie drogowym restauracje kazimierz dolny przesyłek towarowych, z uwzględnieniem uregulowań zawartych nie tylko w polskim Prawie przewozowym, ale także w konwencji o umowie międzynarodowego...

Podstrony