Patofizjologia chorób serca

Medycyna

Informacje

Książka zawiera:- podstawy anatomii i fizjologii serca- najważniejsze grupy chorób układu wycinanie laserowe stali krążenia- główne klasy leków kardiologicznych z fizjologicznymi podstawami ich stosowania

Podstrony