Studenci wydziałów lekarskich w Polsce w latach 1944/1945-1948/1949

Medycyna

Informacje

W powojennej rzeczywistości pełnej kontrastów: z jednej strony walk zbrojnych i sporów politycznych, z drugiej zachowania względnej wolności słowa i swobody intelektualnej kształtowało się nowe pokolenie młodzieży akademickiej, także tej na wydziałach lekarskich. Odmienność swą...

Podstrony