Studia Iuridica Lublinensia Tom 7

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

dieta dowóz

Reskrypt jako narzędzie regulacji prawnokarnej za panowania cesarza HadrianaZasady odpowiedzialności administracyjnej )studium teoretyczne)Z problematyki dieta dowóz wykładni prawa podatkowegoSkarga do Rzecznika Praw Obywatelskich Unii EuropejskiejPrawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy

Cena: 26,88
Dostępność: dostępny od ręki