Studia Iuridica Lublinensia Tom 7

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Reskrypt jako narzędzie regulacji prawnokarnej za panowania cesarza HadrianaZasady odpowiedzialności administracyjnej )studium teoretyczne)Z problematyki wykładni prawa podatkowegoSkarga do Rzecznika Praw Obywatelskich Unii EuropejskiejPrawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy

Cena: 26,88
Dostępność: dostępny od ręki