Światła i znaki nawigacyjne na morzu

Sport

Informacje

Publikacja omawia w zwięzły sposób światła nawigacyjne spotykane w żegludze na morzu #8211; ich barwę, charakterystykę, cechy, rodzaje, zasięg i widzialność oraz opis w pomocach nawigacyjnych. Zawiera też informacje dotyczące oznakowania w systemie oznakowania nawigacyjnego IALA...

Podstrony