Święci.. Służebnica Boża Siostra Emanuela Kalb

Religia i religioznawstwo

Informacje

Służebnica Boża Siostra Emanuela Kalb, konwertytka z judaizmu na chrześcijaństwo, wybrała świadomie Chrystusa jako swojego Mistrza i Oblubieńca, kiedy przyjęła chrzest już jako dorosła osoba. Wstępując do Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Krakowie, musiała...

Podstrony