Pisać jak z nut

Nauki humanistyczne

Informacje

Podręcznik jest adresowany do uczących się języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego na poziomie samodzielności B1+/B2. Może również stanowić pomoc w pracy z uczniami klas gimnazjalnych i licealnych w szkołach polskich w kraju i za granicą oraz w przygotowaniach do...

Cena: 64,86
Dostępność: dostępny od ręki