Zarządzanie eksploatacją środków trwałych w przedsiębiorstwie

Ekonomia i finanse

Informacje

Monografia jest skierowana do kadr kierowniczych wyższego szczebla w przedsiębiorstwach przemysłowych, posiadających duży udział w aktywach środków trwałych, a szczególnie maszyn i urządzeń technicznych. Książka jest przeznaczona także dla kadr specjalistów z zakresu organizacji i...

Cena: 63,00
Dostępność: dostępny od ręki